اگر رساله بنویسی از تو تقلید می کنم!

اگر رساله بنویسی از تو تقلید می کنم!

  • یه جور خاطرات حج - 12

از اینکه نماز را بدون مهر خواندیم، یکی از روحانیان بسیار ناراحت بود. به او گفتم که سجده به حالت بدن مربوط است نه به جایی که پیشانی بر آن می نهی. عیناً  مانند رکوع که یک حالت جسمانی است.

وحدت شیعه و سنی

از اظهار نظر من غیر روحانی خوشش نیامد. با طعن و نیشخند به من گفت: اگر رساله بنویسی از تو تقلید می کنم!

/ 7 نظر / 30 بازدید
ريحانه ذوالفقاری

سلام باهاتون مخالفم چرا که سجده همانست که گفته شده است و ما اگر آن جا سر به خاک نمی نهيم به خاطر حفظ وحدت است ولی نبايد از سر به مهر نگذاشتن ناراحت بود چرا که آن جا تکليف اين است . به روزم موفق باشيد

صدرا

سلام. اگر فرصت کردی اين مطلب را حتما حتما بخوان. http://www.hamshahri.net/News/?id=31469

احمدبابايی

سلام.از دارالارشاد٬شهرمقدس اردبيل برايت سلام ودرود دارم...سجده راخوب توضيح داده ای... چه بامهر چه بی مهر...سجده خاک شدن است .. سجده نهايت ادب است...بيدل: ادب نه کسب سعادت نه سعی حق طلبی است به غير خاک شدن هرچه هست بی ادبی است اصغر عزيز ! کاش به جای اينهمه بسته بودن به موهومات به حقيقت سجده میپرداختيم.شيعه ٬ فضيلتش به اين نيست که سربه خاک مينهد يانه ...گفت: برخی هستند که سربه خاک ميگدارند ولی لحظه ای نميتوانند دل ازخاک بکنند!! موضوعات انتخابی ات بسيار قابل تامل وجذاب است.فدات!

انقلاب سوم

اگر سجده به فقط به حالت بدن مربوط بود ديگه لزومی نداشت تعيين بشه رو چی بايد سجده کرد رو چی نبايد سجده کرد . بايد ميگفتی سجده بر روی سنگ مثل سجده بر روی مهره ! و جفتش در مذهب شیعه قابل قبوله .

خادم الحسين(ع)

سلام يکی از رفقا با من تماس گرفت وگفت که چه مطالبی در وبلاگتان نوشته ايد. آدرس وبتان را داد تا بيايم وآنهارا بخوانم. پس از خواندن فهمیدم که خیلی پرتی ودر عین حال در حد بحث کردن هم نیستی . بازم با این حال حاضرم باهات بحث کنم . چون در خیلی موارد اشتباهاتی کردی و می کنی که حتی یک بچه هم آنهاراانجام نمی دهد. اگه خواستی میل بزن. در ضمن معلومه که مطالعه هم نداری.