پیام محمد چه شد

بعثت محمّد، چه شد..؟!

 

·   خاطرات حج 47

حرمی در خدمت طاغوت: به حرم می اندیشم حرمی که در هاله ای از قدس در خدمت طاغوت و تحت سیطره شیطانی قدرت غرب است. قدرتی که تا داخل حرم و اعمال دینی مردم هم نفوذ کرده است.  با نشانه هایی در ظاهر کار، از قبیل سنگها و موزائیکهای ایتالیایی و لوسترها و توالتهای فرهنگی حتی در مکه و مدینه! معنی توالت فرهنگی را در حریم حرم نفهمیدم! کافر که نمی آید و نه مجاز است که بیاید. اگر هتل های جده و ریاض بود باز هم توجیه داشت. بازار پر از ...

زرق و برق دجالی: بازار پر از اجناس غربی، ژاپنی، چینی و غیره. کمی آن طرفتر، حاکمیت غرق در تجمل و تشریفات و ابتذال. بازار سرمایه داری، عیّاشی در رواج کامل. از پیام اسلام برای رهایی همه انسانها اثری و خبری نیست. مشتی آیین بی روح، آن هم برای چند روز در همه عمر! و بقیّه لحظه لحظه در کام مادیّت فرو رفتن است و تسلیم زرقو برق دجالی شدن! لحظه ای درنگ...

هنوز وقت به پایان نیامده: لحظه ای درنگ می کنم! از خود می پرسم که بعثت محمد چه شد؟ از آن «رحمت برای عالمیان» به دنیا و آخرت جهانیان چه رسید؟ لحظه ای به دنیایی می اندیشیم که اقلیتی در آن مالک اکثریّت امکانات مردم اند و اکثریتی از مردم نه حساب دنیاشان روشن است و طبعا نه حساب آخرتشان! امّا باید امیدوار بود که هنوز وقت به پایان نیامده است.

 

/ 13 نظر / 35 بازدید
نمایش نظرات قبلی
باران

بعثت پیامبر یک سفره بود یک سفره که آمد، هست و خواهد ماند! به ماست که چه توشه برگیریم! بعثت پیامبر علامه حلی شد. شیخ صدوق شد علامه طباطبایی شد مطهری شد امام شد و گمنامان و نامدارانی که هریکشان به تنهایی فخر تاریخی است! بعثت پیامبر میتوانست من باشم شما باشید و حتی تمام مردم دنیا باشند! دنیای پر از سرور و نور عرض بعثت نبی است! اصل همان مردان خدایی اند. که هرکس می تواند باشد! چو قدر خود نمیدانیم چه حاصل؟! البته چه حاصل برای من چه حاصل برای شما و چه حاصل برای هر کس که قدر خود نشناسد! و البته امیدواریم که هنوز وقت به پایان نیامده است! اگر اهل باشی در کاخ فرعون هم آسیه خواهی شد و اگر نا اهل باشی در خانه پیامبر هم... و صد البته نعمتی است که اسیه باشی بدون اجبار تحمل فرعون و دجال! یا علی مددی!

حامد

من واقعا در عجب این مسافران عربستان بودم(واقعا بعضی مسافر بودند تا زائر) باورم نمی شد یک دانشجو اینقدر خرید بکند آخر سر اینقدر جا کم آورده بودند که دو ساک همراهش جوابگو نبود و من نیمه خالی همان یک ساکم رو قرضش دادم[قهر]

حام.میم.

علی جان ! ندیده ام ولی من تصور می توانم بکنم که غربت اهل بیت (ع) چه پنهان شده در بین این همه ظواهر شیوخ !

نرسیس

درود بر تو ای هشتمین سپیده -اگر از سایه ساران درود می پذیری -

دفاع مقدس

روسری ات را بردار تا ماندگار شوی!! دفاع مقدس بروز شد!

خانه بی قرار

بعضیها پیرو و "دنباله روی" محمد (ص) می شوند تا عقبش که می روند هرچه او به قصد قربت پشت سر می اندازد بردارند...

..

سلام ایمیل...

صبح

محمدی دیگر باید این قوم به کج کشیده شده ی مرعوب سامری را. محمدی علی نسب. راستین مردی رسد با تیغ کج شیعیان الصبر مفتاح الفرج!

زهرا

اندک اندک جمع مستان می روند....