زندگی در کنار رود ارس!   

 زندگی در کنار رود ارس! 

  •  جور خاطرات حج-5

خدا انصاف بدهد این سنیّان را. تا نماز ظهر را می خوانیم و به منزل بر می گردیم و یک لقمه نان می خوریم، بلافاصله باید با عجله به مسجد برگردیم و نماز عصر را بخوانیم. بعد از آن هنوز به منزل برنگشته وقت مغرب فرا می رسد. و همین طور عشا. تنها فرصتی که هست از عشا تا صبح است و از صبح تا ظهر. اولی برای خواب، آن هم اگر اهل نماز شب نباشی و دومی برای کار، آنهم اگر اهل تعقیبات نباشی!

به هر حال چه خوب بود ما هم سه وقت نمازهامان را جدی می گرفتیم و به موقع به مسجد می آمدیم و جدی به نماز مشغول می شدیم. اگرچه پنج بار بهتر است اما فرصت بیشتری می طلبد.

می گویند مسلمانی همسایه مسیحی خود را قانع کرد که به دین اسلام درآید. همسایه مسیحی از آداب مسلمانی پرسید؛ مسلمان توضیح داد که :

·          پس از شهادتین، غسل می کنی و وضو می سازی

·          چهار رکعت نماز ظهر و دو رکعت نماز شکر و هشت رکعت نماز نافله می خوانی

·          آنگاه بیرون می آیی و دوباره وضو می گیری و برمی گردی و چهار رکعت نماز عصر و نافله آن را می خوانی

·          آنگاه نماز مغرب و غفلیه اش

·          سپس آماده عشا می شوی.

مسیحی با شنیدن این برنامه طولانی نماز، گفت : برادر! این دین شما دین بسیار خوبی است، اما این طور که شما می فرمایید برای مسلمان بودن دو شرط لازم است :

v                   بیکاری؛

v                   زندگی در کنار رود ارس!

 

لینک
شنبه ٢٦ خرداد ،۱۳۸٦ - قرار شبانه