بسیار خطا است که ما افراد ابله و دنیا دوست از دست می دهیم...   

 

بسیار خطا است که ما افراد ابله و دنیا دوست از دست می دهیم...

  •         یه جور خاطرات حج - 32  

غروب نزدیک است. مدت اقامت مان در مدینه به سر می رسد. امروز عصر با دو روحانی در مسجد بخاری آشنا شدم. قرار شد بعد از نماز عشا کمی گفتگو کنیم. مغرب را در مسجد النبی(ص) خوانده، برای نماز عشا به مسجد محل قرار آمدم. بعد از نماز در گوشه ای نشستیم. کتابی آمده داشتند که بدستم داده و گفتند : ببین!

نام کتاب "التقریب بین المذاهب" بود. از عنوان کتاب که با سازگار ساختن مذهب ها با یکدیگر دلالت داشت، خوشحال شدم. اما چون کمی ورق زدم و یک مطالعه اجمالی کردم، دیدم که سراپا رد «مسئله تقریب» است! کتابی که در اصل، پایان نامه یکی از دانشجویان بوده که چاپش کرده بودند. اساس استدلال هم بر این پایه استوار بوده که اصلا شیعه مسلمان نیست، تا مسلمانان با آنان نزدیک شده و وحدت یابند.

از بحث های این کتاب بسیار راضی و شادمان بودند. از دو کتاب دیگر هم نام بردند: یکی «التصحیح» کتاب آقای موسوی بود و دیگری «و جاء دور المجوس» تالیف «محمود الغریب». در مورد التصحیح می دانستم که نوشته پسر ناخلف مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی است. اما کتاب دوم(+) را ندیده و نویسنده اش را هم نمی شناسم. به نظرم بسیار خطا است که ما اینگونه افراد را با نام و نشان خانوادگی و در عین حال ابله و دنیا دوست از دست می دهیم و دشمن از اینها بهره برداری می کند...

لینک
سه‌شنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٧ - قرار شبانه