و چقدر به ما گفتند و ما عبرت نگرفتیم   

 و چقدر به ما گفتند و عبرت نگرفتیم...

 

 ·         یه جور خاطرات حج - 31 

 در مسجد النبی با زحمت خود را به محراب نبی اعظم(ص) نزدیک کردم. جا گرفتم و دو رکعت نماز خواندم. سپس مشغول ذکر و مناجات بودم که تسبیح شاه مقصودم پاره شد. همه چیز به هم خورد! همه حواسم به دنبال دانه ها بود که گم نشوند!! ای دنیا! حتی یک دانه تسبیحت هم خطرناک است! و چقدر به ما گفتند و عبرت نگرفتیم. عیسی را به خاطر همراه داشتن سوزنی به ملکوت اعلی راه نداند، یعنی همین که دنیا، حتّی در حدّ ناچیز آن هم خطرناک است. در یک کلام برای شیطان این مهم است که بتواند به حوزه وجودی ما وارد شود. حالا این اذن دخول به هر صورتی که باشد مهم نیست...

 

لینک
پنجشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٦ - قرار شبانه