... امت من از عهده این کار بر نمی آیند.   

 

... امت من از عهده این کار بر نمی آیند.

 

·         یه جور خاطرات حج - 27   

 

خطیب جمعه ضمن مطالبش درباره معراج نکات زیر را بیان کرد:

    -  معراج برای پیامبر وسیله رفع خستگی روحی بود که در اثر فوت ابوطالب و خدیجه پدید آمده بود.

    -  معراج عامل تقویت روحیه پیامبر برای ادامه رسالتش بود.

    -  معراج برای امت او، هم معجزه است و هم مایه خیر و برکت.

چنانکه گفتیم خطیب مسائل را بسیار طبیعی و حسّی مطرح می کرد. بدون اعتنا به تأویلات فلسفی و شبهات مربوطه و رد آنها. و دلیل صدق قضیه هم همان بود که در روایات آمده که کاروانی در راه بود و نیز وصف بیت المقدس به وسیله آن حضرت. چنان وصفی که جز با دیدن امکان نداشت.

معراج حضرت رسول - اثر سلطان محمد نقاش

سپس به شرح مراحل معراج پرداخت؛ بر اساس حدیثی که  در این باره داریم. از نکات جالب در این مراحل یکی این بود که حضرت پیامبر (ص) از خدا می خواهد که نماز را از پنجاه بار در شبانه روز، به پنج بار تقلیل دهد. این نکته را حضرت موسی(ع) به آن حضرت القا کرد. ولی خداوند در مقابل هر بار اصرار فقط پنج بار تخفیف می داد. اما باز هم حضرت موسی به آن حضرت می گفت که زیاد است، برو اصرار کن و بگو که امت من از عهده این کار بر نمی آیند. حضرت باز هم اصرار می کرد. آن حضرت با این اصرارهای مکرّر، آن قدر پنج پنج تخفیف گرفت تا سرانجام به پنج مرتبه در شبانه روز تقلیل یافت.

از جمله دیگر مطالب خطیب این بود که آن حضرت در مرحله ای از معراج از چهره عبوس یک فرشته تعجب کرد. جبرئیل به آن حضرت گفت این تنها فرشته ای است  که هرگز لبخند نزده است او خازن و مالک دوزخ است.

سپس افزود که معراج دلیل اثبات چندین صفت خداوند است.  از جمله قدرت، علوّ و استواء در عرش. آنگاه خطبه اول را با نصیحت و تلاوت آیات معراج به پایان برد.

 

لینک
پنجشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٦ - قرار شبانه