همه در حال و هوای حجازی هایند!   

همه در حال و هوای حجازی هایند!

 

·         یه جور خاطرات حج - 26  

برای شرکت در نماز جمعه به مسجد النبی رفتم. اذان گفتند. همگان دو رکعت نماز گزاردند. نافله یا تحییّت نمی دانم. آنگاه به خضوع تمام نشستند و خطبه نماز جمعه آغلز شد: کلیاتی در ستایش حق و صلوات و سلام بر انبیاء الهی. سپس مکی موعظه.آنگاه به بهانه ایام معراج، یعنی بست و هفتم ماه رجب که ما آن را مبعث می نامیم به شرح ماجرای معراج نبی اعظم (ص) پرداخت.

بی اعتنا به مسائل فلسفی و کلامی و نیز بدون کمترین توجهی به شبهه های قدیم و جدید پیرامون معراج. شاید هم همین روش بهتر باشد. زیرا که در محفل ایمانیان چه جای فلسفه بافی های یونانیان قدیم و جدید است؟ افکار عمومی کاملاً پذیرای بساطت و سادگی مطلب است. برای اینکه هم حجاج بیت الله همگی صاحب عقیده و ایمان اند، هم غیر حجازی ها، فعلاً همه در حال و هوای حجازیهایند! یعنی حال و هوای تسلیم بی چون و چرا. در ست بر خلاف بعضی کشورها، بخصوص جو ایران و مخصوصاً جو جونان تحصیل کرده مان.

لینک
یکشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٦ - قرار شبانه