... تا حرمت شیعه   

 ... تا حرمت شیعه

 
  • یه جور خاطرات حج - 1۸

صبح به داخل بقیع رفتیم. جایی که قبر چهار امام شیعه (امام حسن، امام سجاد، امام باقر و امام صادق «علیهم السلام» ) و تعدادی از یاران و همسران و فرزندان نبی اعظم «صلی الله علیه وآله وسلم» در آن جاست. احتمالاً قبر حضرت زهرا «سلام الله علیها» هم آنجا باشد و نیز قبر ابراهیم فرزند پیامبر که آن همه برایش اشک ریخت و بی قراری کرد. قبر فاطمه بنت اسد مادر امام علی «علیه السلام» که پیامبر خدا خود دفنش کرد و پیش از دفن چند لحظه ای در گورش دراز کشید. و قبر حلیمه سعدیه آن زن مهربانی که با همه شرایط دشوار خانواده عبد المطلب، این کودک یتیم را برای شیر دادن پذیرفت در همین محل است.

  

قبرستان بقیع

زنها را به بقیع را نمی دهند. به خاطر خاک برداشتنشان برای تبرک. امّا مردها هم اگر دستشان برسد خاک برمی دارند. گویا یکبار فرصتی پیش آمده که دست آقایان به قبر امامان رسیده است. در فرصت اندکی کاری کرده اند که عملاً همه چیز آسیب دیده است، از قبر ائمّه تا حرمت شیعه. اما خوب هر کس به فکر خویش است و نتیجه هرچه باشد مهم نیست! این آقا و خانم دلشان می خواهد که در حد توان خاک بردارند. امّا اینکه قبر امامی نبش شود، یا آبروی شیعه می رود، به او مربوط نیست!  

 

 

لینک
جمعه ٦ مهر ،۱۳۸٦ - قرار شبانه