این عربها عیناً مانند شمر و خولی هستند؟!   

پس چرا نامشان ابوبکر و عمر بود؟!

  • یه جور خاطرات حج - 7

در کنار مسجد النبّی بودیم که یک ایرانی در حالی که چند عرب را نشان می داد، به من گفت: تو را به خدا می بینی این عربها عیناً مانند شمر و خولی هستند؟! فهمیدم که مبنای تصورش کتابهای قدیم وقایع کربلا و آرایش تعزیه خوان ها بود که شمر و خولی معمولاً لباس های عربی دارند با ریش های انبوه و سیاه! چیزی نگفتم. برای اینکه این گونه مبناهای عوامانه را نمی شود مورد اشکال قرار داد. یاد آن شیعه به خیر که بعد از شنیدن دفاعیات طولانی دوست سنّی خود از ابوبکر و عمر، گفته بود که: اگر اینان که شما می گویید دوستدار پیامبر بودند و در راه دین تلاش کرده بودند، پس چرا نامشان ابوبکر و عمر بود؟!

            این عربها عیناً مانند شمر و خولی هستند؟!

چنین استدلالهایی را نمی شود به سادگی باطل کرد. در این گونه موارد چاره ای جز سکوت و تسلیم نیست. چنانکه یکی از افراد تحصیل کرده، جریان گردش وضعی زمین را به یک آدم ساده و عوام توضیح می داده که پیدایش شبانه روز، نه در اثر گردش خورشید است که شما می بینید، بلکه در اثر گردش زمین. و او با حالت ناباوری و انکار گفته بود که :

« نه بابا! امکان ندارد! وگرنه یک شب قبر بابای شما می افتاد به مستراح ما! ».

معلوم است که تصور این فرد ساده دل از گردش زمیین بدین سان است که قطعات زمین شبها جابجا می شوند! یعنی مثلاً مشهد به تبریز می رود و تبریز به مشهد، اصفهان به گیلان می رود و گیلان به کاشان! و همچنین!! معلوم است که در چنین گردشی بی محابا، دایمی، شبانه، عجولانه و متراکم پیش بینی چنان اتفاقی چندان بی منطق نیست!

لینک
جمعه ۱٥ تیر ،۱۳۸٦ - قرار شبانه