قبرستان های طبقاتی!   

قبرستان های طبقاتی!

  • یه جور خاطرات حج - ۶

عصر برای نماز عصر به مسجد النبی برگشتیم. جنازه هایی را آوردند و بر آنها نماز گزاردند و به محلّ دفن بردند. ظاهراً در مسجد النبی در هر وعده نماز بر یکی دو میّت نماز می گزارند. گویا تمام مردگان مدینه در طول قرنها و هنوز با این جمعیت، در بقیع دفن می شوند. از یک طرف آغاز می کنند و در طرف دیگر ختم می کنند تا به این طرف برسند آن طرفیها پوسیده اند. دوباره از نو شروع می کنند. بدون هیچ اثر و سنگ قبری.

قبرستان های طبقاتی

بر خلاف ما ایرانیان که هر قبری برای خود حریمی دارد. اگر وضعیت طرف خوب باشد مقبره و دم و دستگاهی هم در کار خواهد بود. در قبرستان مدینه ملک فهدملعون با یک کارگر یکسان دفن می شوند و از هیچ کدام اثری نمی ماند و هیچ کدام سنگ قبر و مقبره ندارند و هر دو را رایگان دفن می کنند.

اما قبرستان های ما شدیداً طبقاتی است. جز در روستاها قبر مجانی پیدا نمی شود. اما در شهر ها قبر گران الی ماشا الله. مثلاً در قبرستانی که نام حضرت زهراسلام الله علیها را به خود دارد (بهشت زهرا)، در همین دوران حکومت اسلامی، چنان وضعی بر قرار است که بی اختیار آیه «الهکم التّکاثر حتّی زرتم المقابر» را تداعی می کند.

و طبقه پایین اکنون از نان دهان بچه هایشان چیزی بریده،بتدریج هزینه کفن و دفن، پس انداز می کنند! البته اخیراً بیمه هم تا حدودی به فکر مخارج دفن کارمندان افتاده! البته اگر تا شصت و پنج سالگی بمیرند، وگرنه بیمه هم چیزی نمی دهد.

لینک
دوشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٦ - قرار شبانه