اگر شما را خبری هست ما را بی خبر نگذارید!   

اگر شما را خبری هست ما را بی خبر نگذارید!

  • یه جور خاطرات حج - ۶

ظهر به منزل بازگشتیم. حجاج بر سر سفره سرگرم گفت و گو بودند. همه خبرها از نرخ اجناس بود و مقایسه آن با ایران. و اینکه تورم جهانی نیست! برای اینکه عده ای از همین حاجیان، ده سال قبل هم که به اینجا آمده بودند، اجناس را تقریباً به همین قیمت خریده اند که الان می خرند. نرخ برابری ریال سعودی با دلار نیز عملاً ثابت مانده است. بر خلاف ایران که نرخ برابری ریالش با دلار به بیش از یکصد برابر نرخ قبلی کاهش یافته است. قیمت اجناس هم تا حدی که دل دلالان بخواهد بالا رفته است. تنها فرقی که هست این است که در ایران حکومت عدل علی برقرار است، نه حکومت وهابیان نوکرمآب. و دیگر اینکه اینجا یعنی در ایران، نظام دموکراسی و مردم سالاری دینی است و آنجا استبدادی!

به نظر من این گرانی و تورم و هرج و مرج اقتصادی به عدل علی علیه السلام هیچ نسبتی ندارد. هر خطایی که باشد زیر سر این دموکراسی است! مگر معنی دموکراسی حکومت مردم بر مردم نیست؟ خب! در ایران هم عملاً مردم بر مردم حکومت می کنند! یعنی هر فروشنده ای خود تصمیم می گیرد که نرخ جنس را بالا ببرد و قانونش را بر دیگران تحمیل کند! از برج سازان گرفته، تا دلالان پارچه، ماشین، وسایل خانه و خوراک و پوشاک...

بالاخره سر سفره از همه چیز می پرسند و از همه جا خبر دارند، جز خبر اصلی که همان حج و احرام بندگی و پرستش خداست! به هر حال به ما مربوط نیست. یاد ابوسعید ابوالخیر به خیر که از برابر کلیسا که می گذشت رو به کلیسائیان می کرد که: در خانقاهای ما خبری نیست، اگر شما را خبری هست ما را بی خبر نگذارید! ابو سعید به دنبال خبر بود، حتی از کلیسا، اما ظاهراً ما به دنبال چنین خبرهایی نیستیم حتی در حرم پیغمبر.

لینک
یکشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٦ - قرار شبانه