برای مهتاب..! :: ارزیابی، آرزو، دعا و.. بدرود! :: سر مخار آخر..! :: سیراب :: احساس خورشید خان :: تجدید مطلع :: آن دل پر عاطفه... :: پیام محمد چه شد :: یا زهرا تو هم مشعر رفته ای.! :: خدا کریم است..! :: این روزگار بی وفا و غدّار..! :: مشتاق مس و لمس و طواف..! :: شایستگی علیعلیه السلام، زیارت عبد مناف و کفر صحابه..! :: ایران باستان :: خبری هم از مکه :: که جوان و زیبا شدن به این همه دردسر نمی ارزد! :: مار گزیده :: لحظه مرگ و کفن پوشی ... :: اگر چند دقیقه بشکن بزنی و برقصی... :: این سخن ترا نرسد... :: رغبت حج :: هنوز راه تمام نشده است، امید هست و باید پیش رفت ... :: عرب را کار به کجا رسیده است! :: بسیار خطا است که ما افراد ابله و دنیا دوست از دست می دهیم... :: و چقدر به ما گفتند و ما عبرت نگرفتیم :: خبری از تجمل و تعلقِ چیزی به کسی نیست. :: تا فلسطینیان چنین حامیانی داشته باشند... :: ... امت من از عهده این کار بر نمی آیند. :: همه در حال و هوای حجازی هایند! :: چرا ما همین کار را با خدای بزرگ و مهربان نکنیم؟! :: ... کلام الهی از هر کلام دیگری حتّی کلام پیامبر و امام بهتر و برتر است! :: مثل اینکه سرمان درد می کند... :: چهارشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٦ :: نفت ما اگر تمام شود... :: منطق استوار و ادب انسانی :: صدمه بزرگِ اقدام صفویان‌؛ به فرهنگ و تمدن اسلام :: اگر ایرانیان به اسلام نمی گرویدند ... :: ... تا حرمت شیعه :: گویی که ابراز احساسات ما باید در اختیار یک مشت آدم قشری باشد ... :: کسی را جز مهدی موعود، یارای مبارزه شان نیست! :: نمی توانیم خودمان باشیم! :: حال و هوای بندگی و پرستش :: برای موسی دلتنگم :: اگر رساله بنویسی از تو تقلید می کنم! :: اینها نماز بلد نیستند و ما را هم سردرگم می کنند! :: لا صلوة الا بفاتحة الکتاب :: سنگ ها را بستند و سگ ها را گشاده اند :: از شیطنت امویان تا تفکر کینه توزانه وهابیان :: صافکاکه خود کهنه آخوندم و مساله دان! :: این عربها عیناً مانند شمر و خولی هستند؟! :: قبرستان های طبقاتی! :: اگر شما را خبری هست ما را بی خبر نگذارید! :: زندگی در کنار رود ارس! :: باید برای این مسئله فکری کرد! :: خدا هدایتتان کند! :: از تعرض به مفاتیح :: درسهای عاشقی :: کارناوال پیژامه پوشان دیزی خور شلخته ایرانی!! :: هوشنگ مرادی کرمانی يا مصطفی مستور :: برای آمدنت زود هم دير است :: مشکلی به نام وحدت! ::