زندگی در کنار رود ارس!   

 زندگی در کنار رود ارس! 

  •  جور خاطرات حج-5

خدا انصاف بدهد این سنیّان را. تا نماز ظهر را می خوانیم و به منزل بر می گردیم و یک لقمه نان می خوریم، بلافاصله باید با عجله به مسجد برگردیم و نماز عصر را بخوانیم. بعد از آن هنوز به منزل برنگشته وقت مغرب فرا می رسد. و همین طور عشا. تنها فرصتی که هست از عشا تا صبح است و از صبح تا ظهر. اولی برای خواب، آن هم اگر اهل نماز شب نباشی و دومی برای کار، آنهم اگر اهل تعقیبات نباشی!

به هر حال چه خوب بود ما هم سه وقت نمازهامان را جدی می گرفتیم و به موقع به مسجد می آمدیم و جدی به نماز مشغول می شدیم. اگرچه پنج بار بهتر است اما فرصت بیشتری می طلبد.

می گویند مسلمانی همسایه مسیحی خود را قانع کرد که به دین اسلام درآید. همسایه مسیحی از آداب مسلمانی پرسید؛ مسلمان توضیح داد که :

·          پس از شهادتین، غسل می کنی و وضو می سازی

·          چهار رکعت نماز ظهر و دو رکعت نماز شکر و هشت رکعت نماز نافله می خوانی

·          آنگاه بیرون می آیی و دوباره وضو می گیری و برمی گردی و چهار رکعت نماز عصر و نافله آن را می خوانی

·          آنگاه نماز مغرب و غفلیه اش

·          سپس آماده عشا می شوی.

مسیحی با شنیدن این برنامه طولانی نماز، گفت : برادر! این دین شما دین بسیار خوبی است، اما این طور که شما می فرمایید برای مسلمان بودن دو شرط لازم است :

v                   بیکاری؛

v                   زندگی در کنار رود ارس!

 

لینک
شنبه ٢٦ خرداد ،۱۳۸٦ - قرار شبانه

   باید برای این مسئله فکری کرد!   

باید برای این مسئله فکری کرد! 

          یه جور خاطرات حج-4
در مسجد النبی نماز زیاد می خوانند. گویی که هر که وارد می شود باید در حال نماز باشد. بر خلاف مساجد ما، که چند دقیقه نماز می خوانیم و چند برابر آن گفتگوهای متفرقه می کنیم. به نظرم باید برای این مسئله فکری کرد.

یکی هم باید برای این عزاداری فکری کرد. الان مساجد ما بیش از آن که محل عبادت باشند، محل عزاداری اند. باید توجه کنیم که شکل و شیوه عزاداری، وسیله ابلاغ پیام است؛ نه سنت  و نهاد. این همه به وسیله، استقلال ندهیم، به پیام بیندیشیم.

 برای ابلاغ پیام هم تنها به این وسیله فکر نکنیم. آیا اگر مسجد النبی در اختیار ما باشد، باید هر گوشه آن را به عزاداران بدهیم که زنجیر بزنند و به سر و سینه بکوبند؟ اگر از ما پرسیدند که چکار میکنید و چرا؟ در پاسخ بگوییم بدین وسیله می خواهیم پیام اهل بیت را به جهان اسلام برسانیم؟ آیا واقعا این وسیله، تنها وسیله و بهترین وسیله است؟ به نظرم باید در این باره به باز اندیشی جدی پرداخت.

لینک
پنجشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٦ - قرار شبانه